Zmiana terminu Zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

15 października br. ze względu na sytuację spowodowaną nawrotem pandemii koronawirusa i działając na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz § 36 pkt 2 Statutu SDP,  Zarząd Główny  SDP  podjął uchwałę o  przełożeniu terminu  Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów SDP   na II kwartał 2021 r.  Zjazd miał odbyć się 21-22 listopada 2020 r.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, w przypadku upłynięcia kadencji władz stowarzyszenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Za przełożeniem terminu Zjazdu zagłosowali:

 

 1. Krzysztof Skowroński
 2. Witold Gadowski
 3. Jolanta Hajdasz
 4. Jadwiga Chmielowska
 5. Aleksandra Rybińska
 6. Wanda Nadobnik
 7. Maria Giedz
 8. Tadeusz Woźniak
 9. Piotr Legutko
 10. Zbigniew Rytel
 11. Stefan Truszczyński
 12. Mariusz Pilis

 

Nie oddał głosu ks. Ireneusz Bruski. Głosowanie odbyło się w sposób zdalny.