CMWP SDP w koalicji organizacji przeciwko procesom typu SLAPP

CMWP SDP wspiera działania zmierzające do wynegocjowania dyrektywy przeciw procesom typu SLAPP na forum Unii Europejskiej i  popiera List otwarty 74 organizacji pozarządowych  przesłany do ​​Komisji Europejskiej, sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego, hiszpańskiej prezydencji Rady UE i ministrów sprawiedliwości wszystkich państw członkowskich UE. Podobnie jak sygnatariusze Listu otwartego CMWP SDP wzywa instytucje europejskie do wynegocjowania możliwie najsilniejszej dyrektywy anty-SLAPP. List otwarty został wysłany 8 listopada 2023 r. do europejskich decydentów. Stanowisko SDP w tej sprawie zostało przesłane do ministra Zbigniewa Ziobry 15 listopada b.r. Z Polski pod Listem otwartym podpisały się także  m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Organizacje pozarządowe w swoim liście apelują o poważne potraktowanie unijnej dyrektywy anty-SLAPP  (z ang. tłum. strategiczne procesy sądowe przeciwko udziałowi publicznemu lub strategiczne spory przeciwko udziałowi publicznemu).  Negocjacje trójstronne dotyczące tej dyrektywy, która  ma służyć zwalczaniu  pozwów typu SLAPP dobiegają końca, a europejskie  organizacje  pozarządowe alarmują, że w przypadku braku pewnych kluczowych przepisów dyrektywa anty-SLAPP nie będzie w stanie przeciwdziałać narastającym problemom dotyczącym pozwów typu SLAPP w UE. Pozwy typu SLAPP służą m.in. zastraszaniu i uciszaniu dziennikarzy. W Polsce zdarzają się coraz częściej, wielokrotnie przeciwko nim występowało CMWP SDP.

Apel w języku angielskim jest dostępny tu: 8.11.23 Advocacy letter from Unions to MoJs

Poniżej tłumaczenie (w wersji opublikowanej przez Helsińską Fundacją Praw Człowieka):

Unia Europejska może przegapić kluczową okazję pokazania, że jest po stronie tych, którzy pociągają władzę do odpowiedzialności. Negocjacje trójstronne dotyczące dyrektywy w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi (SLAPP) zbliżają się do końca. Siedemdziesiąt cztery niżej podpisane organizacje alarmują, że w przypadku braku pewnych kluczowych przepisów dyrektywa anty-SLAPP nie będzie w stanie przeciwdziałać rosnącemu problemowi SLAPPów w UE.Przepisy te dotyczą przede wszystkim mechanizmu wczesnego oddalania SLAPPów. Jeśli dyrektywa nie zagwarantuje, że wszystkie roszczenia przeciwko osobom uczestniczącym w debacie publicznej będą podlegały rygorystycznemu testowi na jak najwcześniejszym etapie postępowania, tak jak to przewiduje podejście ogólne Rady Unii Europejskiej, dyrektywa nie będzie skutecznym instrumentem.

Po drugie, jeśli definicja „transgraniczności” SLAPPów zostanie usunięta, pojęcie spraw transgranicznych będzie w sposób dorozumiany odnosić się wyłącznie do spraw, w których strony mają siedziby w różnych państwach członkowskich. Oznacza to, że dyrektywa będzie miała zastosowanie tylko w kilku przypadkach; tysiące rzeczywistych i potencjalnych celów SLAPP nie będzie w stanie powołać się na żaden ze środków ochronnych wprowadzonych przez dyrektywę.

Wreszcie, istnieje ryzyko, że kwestie regulacji dotyczących odszkodowań zostaną pozostawione całkowicie w gestii państw członkowskich i sądów, co doprowadzi do nierównych mechanizmów odszkodowawczych w różnych krajach. Brak minimalnego standardu w zakresie odszkodowań byłby haniebny, biorąc pod uwagę, że pełne odszkodowanie za szkodę jest niezbędne w każdym ustawodawstwie anty-SLAPPowym, które rzeczywiście zasługuje na tę nazwę. Nie możemy ignorować funkcji naprawczej dla ofiar SLAPP i jej odstraszającego wpływu na potężne podmioty, które rozważają wszczęcie podobnych postępowań stanowiących nadużycie.

W ostatnich latach organizacje zrzeszone w Koalicji przeciwko SLAPP w Europie (CASE) dostarczały Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim solidnej, opartej na dowodach wiedzy. W ten sposób chciały w konstruktywny sposób wesprzeć dyskusje na temat planowanych regulacji. Na obecnym, kluczowym etapie wygląda na to, że nasz wkład został zignorowany.

Nie pozwolimy, by to była stracona szansa.

Nie poprzemy osłabionej dyrektywy, która nie zapewni ochrony dziennikarzom, mediom, aktywistom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Chcemy, aby ta dyrektywa służyła jako wzór dla ambitnych przepisów anty-SLAPP w całej Europie i poza nią.

Wkraczając w końcowe etapy rozmów trójstronnych, wzywamy Radę i Parlament, przy wsparciu Komisji, do przyjęcia dyrektywy w kształcie, który uczyni z niej skuteczny instrument przeciwdziałania SLAPPom, a nie tylko pozwoli na odhaczenie kolejnego punktu z listy rzeczy do zrobienia.

 • Access Info Europe
 • Aditus Foundation
 • Amnesty International
 • ARTICLE 19 Europe
 • Association of European Journalists-Bulgaria
 • BIRN, Balkan Investigative Reporting Network
 • Blueprint for Free Speech (B4FS)
 • Bruno Manser Fonds (BMF)Center for Environmental Democracy FLOROZON, North Macedonia
 • Centre for European Volunteering (CEV)
 • Centre for Peace Studies, Croatia
 • Civic Initiatives, SerbiaCivil Liberties Union for Europe (Liberties)
 • Civil Rights Defenders
 • Citizens Network Watchdog Poland
 • Coalition For Women In Journalism (CFWIJ)
 • Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD)
 • Committee to Protect Journalists
 • Croatian Journalists Association
 • Estonian Human Rights Centre (EHRC)
 • Eurocadres
 • European Anti-Poverty Network
 • European Center For Not-For-Profit Law (ECNL)
 • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
 • European Civic Forum
 • European Environmental Bureau (EEB)
 • European Legal Support Center (ELSC)
 • European Federation of Journalists (EFJ)
 • European Trade Union Confederation (ETUC)
 • Foodwatch International
 • Foundation Atelier for Community Transformation – ACT (BiH)
 • FIBGAR
 • Free Press Unlimited
 • Frente Cívica (Portugal)
 • Global Forum for Media Development (GFMD)
 • Greenpeace European Unit
 • Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR, Poland)
 • Human Rights Centre, Ghent University
 • Human Rights House Foundation (HRHF)
 • Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
 • IFEX
 • ILGA-Europe
 • Index on Censorship
 • International Press Institute (IPI)
 • Journalists’ Association of Serbia (UNS)
 • Justice for Journalists Foundation (JFJ)
 • Legal Human Academy (Denmark)
 • MAISON DES LANCEURS D’ALERTE
 • Mirovni inštitut (Peace Institute), Ljubljana
 • Netherlands Helsinki Committee
 • OBC Transeuropa (OBCT)
 • Open Knowledge Foundation Germany (OKF)
 • Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
 • PEN International
 • PEN Malta
 • Protect
 • Pištaljka
 • Public Eye
 • Reporters Without Borders (RSF)
 • Repubblika (Malta)
 • Rettet den Regenwald, Germany
 • Sherpa
 • SOLIDAR
 • SOS Malta
 • South East European Network for Profession­alization of Media (SEENPM)
 • South East Europe Media Organisation (SEEMO)
 • The Daphne Caruana Galizia Foundation
 • Transparency International EU
 • Transparency International Finland
 • Transparency International Ireland
 • Volonteurope
 • Whistleblowing International Network
 • Wildes Bayern e.V.
 • Wikimedia Europe
 • Xnet, Institute for Democratic Digitalisation