Protest Zarządu Głównego SDP przeciwko skazaniu Andrzeja Poczobuta i jego echa w IFJ i EFJ

Zarząd Główny SDP stanowczo potępia niesprawiedliwy wyrok 8 lat więzienia dla redaktora Andrzeja Poczobuta, polskiego i białoruskiego dziennikarza i patrioty, jaki wydał dziś Sąd w Grodnie. Jego proces i wyrok skazujący to elementy represji reżimu Aleksandra Łukaszenki wobec wolności słowa i polskiej mniejszości, która nie poddała się indoktrynacji i nie wyrzekła się historii i tradycji swoich przodków. Apelujemy do władz Białorusi o uwolnienie dziennikarza  oraz o zaprzestanie represji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych i mediów na Białorusi. Po raz kolejny zwracamy się z apelem  do międzynarodowych organizacji dziennikarskich o wsparcie działań mających na celu uwolnienie Andrzeja Poczobuta i innych białoruskich dziennikarzy skazanych na wieloletnie wyroki i przebywających w aresztach.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi został oskarżony przez reżim białoruski o „wzniecanie nienawiści” i „działanie na szkodę państwa, poprzez wzywanie do nakładania sankcji”. 8 lutego 2023 r. został skazany na 8 lat więzienia.

Dziennikarz przebywa w areszcie od 25 marca 2021 r. Reżim w Mińsku oskarżył go z dwóch artykułów kodeksu karnego Białorusi o „wzniecanie nienawiści” oraz „wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi”. Reżim próbował go nakłonić do wyjazdu z Białorusi, ale działacz polskiej mniejszości odmówił. Nie zgodził się też na wysłanie prośby o ułaskawienie do dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Jego proces był procesem politycznym i toczył się za zamkniętymi drzwiami. W czasie procesu dziennikarz nie miał możliwości publicznego przedstawienia swoich racji i wykazania absurdalności stawianych mu  zarzutów, ani razu nie miał możliwości kontaktu z bliskimi, nawet w rozmowie telefonicznej, a dziennikarze nie mieli wstępu na salę rozpraw.

ZG SDP oświadcza, iż proces Andrzeja Poczobuta i wyrok skazujący go na 8 lat więzienia to elementy represji reżimu łukaszenkowskiego wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Apelujemy do władz tego kraju o uwolnienie dziennikarza  oraz o zaprzestanie represji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych na Białorusi. Apelujemy także do międzynarodowych organizacji dziennikarskich o wsparcie działań mających na celu uwolnienie Andrzeja Poczobuta.

Krzysztof Skowroński, prezes SDP

Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP

Mariusz Pilis, wiceprezes SDP

Aleksandra Tabaczyńska, skarbnik SDP

Hubert Bekrycht, sekretarz generalny  SDP

Warszawa, 8 lutego 2023 r.

 

Warto odnotować, że Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) i Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) opublikowały na swoich stronach prostest SDP ws. uwięzienia Andrzeja Poczobuta.

Publikacja na stronie EFJ

Publikacja protestu SDP na stronie IFJ