Featured Video Play Icon

Dylematy wojny. Agresja Rosji na Ukrainę w relacjach dziennikarzy. Sesja CMWP SDP na konferencji Etyka Mediów

Paweł Bobołowicz z Radia Wnet, Jacek Łęski z TVP, Marcin Mamoń z Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej i dr hab. Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie  będą uczestnikami sesji dyskusyjnej na XVI ogólnopolskiej konferencji naukowej Etyka Mediów w Krakowie. Gościem specjalnym sesji będzie dziennikarz z Ukrainy, wieloletni obserwator życia politycznego i społecznego Ukrainy. Sesja organizowana  jest pod patronatem Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dyskusję poprowadzi dr Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP, prof. Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. 

(Sesja CMWP SDP zaczyna się od 2:33 transmisji)

Więcej o wydarzeniu TUTAJ.

Featured Video Play Icon

Konferencja Forum Wolnych Narodów Rosji. TRANSMISJA

8 maja w Centrum Prasowym Foksal odbędzie się międzynarodowa konferencja „Forum Wolnych Narodów Rosji”. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy nie tylko ważnych rosyjskich polityków, którzy wyemigrowali i wierzą, że nadejdzie taki dzień, kiedy reżim Putina upadnie, a Rosja zerwie z imperialną tradycją, ale także polityków i ekspertów z USA, Polski, Ukrainy i Białorusi. W forum wezmą również udział przedstawiciele narodów zniewolonych przez rosyjski imperializm.

 

Featured Video Play Icon

Conference Free Nations of Russia Forum

On May 8, the Foksal Press Center will host an international conference „Free Nations of Russia Forum”. We invited not only important Russian politicians, who emigrated and believe that there will come a day, when Putin’s regime will fall and Russia will break with its imperial tradition, but also politicians and experts from the U.S., Poland, Ukraine and Belarus. The forum will also be attended by representatives of nations enslaved by Russian imperialism.

Featured Video Play Icon

Kонференция Форум Свободных Народов России

8 мая в пресс-центре «Фоксаль» пройдет международная конференция «Форум свободных народов России». Организатору, а именно Фонду «Солидарность журналистов», удалось собрать в Доме журналистов на  улице Фоксаль 3/5 не только видных российских политиков, которые эмигрировали, но продолжают верить, что наступит день, когда режим Путина падет и Россия порвет со своей имперской традицией, а также политиков и экспертов из Польши, Украины и Беларуси.